Budżet i sprawozdania 2020
Uchwała budżetowa wraz z załącznikami. Sprawozdania z wykonania budżetu

Załączone pliki:
Uchwała Nr XVII/104/19 (2019_uchwala_104.pdf - 3626.991 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 07:46:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
2019_Uchwala_RIO_151_19 (2019_Uchwala_RIO_151_19.PDF - 235.254 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 08:39:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
2019_Uchwala_RIO_152_19 (2019_Uchwala_RIO_152_19.PDF - 178.235 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 08:40:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Opinia o projekcie uchwały WPF na lata 2020-2030
2019_Uchwala_RIO_153_19 (2019_Uchwala_RIO_153_19.PDF - 115.581 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 08:40:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowanie deficytu na 2020 rok
2020_Uchwala_RIO_8_20 (2020_Uchwala_RIO_8_20.PDF - 179.978 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 08:50:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pacanów
2020_Uchwala_RIO_9_20 (2020_Uchwala_RIO_9_20.PDF - 108.798 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 08:51:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Pacanów na 2020 rok
2019_Bilans_jednostkowy (2019_Bilans_jednostkowy.zip - 993.453 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 09:09:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2019_Bilans_jednostkowy
2019_Bilans_zbiorczy (2019_Bilans_zbiorczy.zip - 852.061 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 09:10:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2019_Bilans_zbiorczy
Sprawozdania_I_kwartal_2020_Rb (Sprawozdania_I_kwartal_2020_Rb.zip - 672.633 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 08:04:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_I_kwartal_2020_Rb
2019_Bilans_skonsolidowany (2019_Bilans_skonsolidowany.pdf - 149.267 KB)
Data publikacji: 2020-07-02 10:19:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2019_Bilans_skonsolidowany
Sprawozdania_II_kwartal_2020_Rb (Sprawozdania_II_kwartal_2020_Rb.zip - 686.742 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 08:12:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_II_kwartal_2020_Rb
Sprawozdania_III_kwartal_2020_Rb (Sprawozdania_III_kwartal_2020_Rb.zip - 697.943 KB)
Data publikacji: 2020-10-26 09:38:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_III_kwartal_2020_Rb
Sprawozdania_IV_kwartal_2020_Rb (Sprawozdania_IV_kwartal_2020_Rb.zip - 692.935 KB)
Data publikacji: 2021-03-15 12:35:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_IV_kwartal_2020_Rb
2021_Uchwala_RIO_53_21 (2021_Uchwala_RIO_53_21.PDF - 239.238 KB)
Data publikacji: 2021-07-14 10:26:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pacanów za 2020 rok
2020_Uchwala_RIO_104_20 (2020_Uchwala_RIO_104_20.PDF - 234.685 KB)
Data publikacji: 2021-09-29 13:16:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pacanów za I półrocze 2020 roku
2020_Sprawozdanie_z_wyk_budz_za_I_polrocz (2020_Sprawozdanie_z_wyk_budz_za_I_polrocz.PDF - 5905.502 KB)
Data publikacji: 2021-09-29 13:21:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pacanów za I półrocze 2020 roku

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl