Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów
do 2020 roku

Załączone pliki:
UCHWAŁA NR XXXI/152/16 (2016_uchwala_152.pdf - 10512.085 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 12:11:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3264 dn. 04.11.2016

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl