Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

Dane teleadresowe 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

tel. bezpośredni (41) 376 54 59


tel. poprzez centrale urzędu (41) 376 54 03 wew. 19 kierownik, wew. 31 pracownicy socjalni,wew. 41 świadczenia wychowawcze (500 +),  księgowa i fundusz alimentacyjny, wew. 42 świadczenia rodzinne, becikowe, pielęgnacyjne, wew. 44 pracownicy socjalni

http://www.gops.pacanow.pl/ e-mail:pacanow@ops.busko.pl

REGON 290421337     NIP 655-167-41-11

MGOPS w Pacanowie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Pracownicy MGOPS >> http://www.gops.pacanow.pl/cms/kontakt-l.html  Załączone pliki
2019_uchwala_37.pdfUchwała Nr VI/37/19 (2019_uchwala_37.pdf - 354.406 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:15:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 906 z dnia 19.02.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl