za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Załączone pliki:
Oświadczenie majatkowe za 2015 Szcześniak Anna (OSM_IV_2016_Szczesniak_Anna.pdf - 2429.914 KB)
Data publikacji: 2016-05-23 11:13:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Oświadczenie majątkowe za 2015 Stańczyk Małgorzata (OSM_IV_2016_Stanczyk_Malgorzata.pdf - 2451.723 KB)
Data publikacji: 2016-05-23 11:15:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Oświadczenie majątkowe za 2015 Stańczyk Stanisław (OSM_IV_2016_Stanczyk_Stanislaw.pdf - 2457.694 KB)
Data publikacji: 2016-05-23 11:15:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Oświadczenie majątkowe za 2015 Belon Zdzisława (OSM_IV_2016_Belon_Zdzislawa.pdf - 2510.308 KB)
Data publikacji: 2016-05-23 11:21:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Oświadczenie majątkowe za 2015 Koper Natalia (OSM_IV_2016_Koper_Natalia.pdf - 2363.515 KB)
Data publikacji: 2016-05-23 11:30:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Oświadczenie majątkowe za 2015 Eliasz Krzysztof (OSM_IV_2016_Eliasz_Krzysztof.pdf - 2668.201 KB)
Data publikacji: 2016-05-23 13:05:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Oświadczenie majątkowe za 2015 Korbaś Renata (OSM_IV_2016_Korbas_Renata.pdf - 2506.964 KB)
Data publikacji: 2016-05-23 13:16:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Oświadczenie majątkowe za 2015 Wojniak Edward (OSM_IV_2016_Wojniak_Edward.pdf - 2460.852 KB)
Data publikacji: 2016-05-23 13:21:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Oświadczenie majątkowe 2015 Studziżór Marzena (OSM_IV_2016_Studzizor_Marzena.pdf - 2464.735 KB)
Data publikacji: 2016-07-01 08:07:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl