Andrzej Kapałka
Oświadczenia majątkowe

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe 2014 Kapałka Andrzej początek kadencji (OSM_XII_14_Kapalka_Andrzej.pdf - 2466.937 KB)
Data publikacji: 2015-01-30 12:43:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014 -2018
Oświadczanie majątkowe 2014 Kapałka Andrzej (OSM_IV_2015_Kapalka_Andrzej.pdf - 2479.401 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 10:56:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczanie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 Kapałka Andrzej (OSM_IV_16_Kapalka_Andrzej.pdf - 2462.842 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 12:59:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe za 2016 Kapałka Andrzej (OSM_IV_17_Kapalka_Andrzej.pdf - 2459.271 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 10:37:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe za 2017 Kapałka Andrzej (OSM_IV_18_Kapalka_Andrzej.pdf - 1089.728 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:21:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 Kapałka Andrzej
Oświadczenie majątkowe za 2018 Kapałka Andrzej (OSM_IX_18_Kapalka_Andrzej.pdf - 1100.442 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:35:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oświadczenie majątkowe na 2 -mce przed upływem kadencji

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl