za 2014 rok
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe za 2014 Belon Zdzisława (OSM_IV_2015_Belon_Zdzislawa.pdf - 2379.543 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 07:46:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014
Oświadczenie majątkowe za 2014 Korbaś Renata (OSM_IV_2015_Korbas_Renata.pdf - 2446.112 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 07:50:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 Eliasz Krzysztof (OSM_IV_2015_Eliasz_Krzysztof.pdf - 2675.273 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 07:55:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 Stańczyk Małgorzata (OSM_IV_2015_Stanczyk_Malgorzata.pdf - 2297.912 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 07:59:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 Stańczyk Stanisław (OSM_IV_2014_Stanczyk_Stanislaw.pdf - 2354.135 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 08:07:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 Koper Natalia (OSM_IV_2015_Koper_Natalia.pdf - 2455.133 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 08:12:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 Wojniak Edward (OSM_IV_2015_Wojniak_Edward.pdf - 1740.434 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 08:27:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 Studziżór Marzena (OSM_IV_2015_Studzizor_Marzena.pdf - 2493.603 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 08:30:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 Juda Zofia (OSM_IV_2015_Juda_Zofia.pdf - 2459.887 KB)
Data publikacji: 2015-06-12 08:38:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe - rozwiązanie stosunku pracy- Juda Zofia (OSM_31_10_2015_Juda_Zofia.pdf - 2539.694 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 14:20:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: na dzień 31.10.2015 r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl