Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7.00 do 21.00.

 

>> Postanowienie Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978)

Okręg wyborczy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla gminy Pacanów stanowi okręg wyborczy nr 33 - województwo świętokrzyskie. Liczba posłów wybieranych w okregu wyborczym wynosi 16. siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Kielce.

Okręg wyborczy do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla gminy Pacanów stanowi w województwie świętokrzyskim okręg wyborczy nr 81 - obejmujący obszary powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski.

 

>> Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzien 9 października 2011r.   

 

Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pacanów z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 

 >> Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych<<
>> z podziałem na pełnione funkcje<<

 

>> Zarejestrowani kandydaci na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. <<

 

>> Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Pacanów w dniu głosowania <<


 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl