za 2009 rok
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Magdalena Janiak Jaskółowska (2010_IV_Jaskolowska_Janiak_Magdalena.pdf - 651.025 KB)
Data publikacji: 2010-06-01 13:37:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Juda Zofia (2010_IV_Juda_Zofia.pdf - 714.394 KB)
Data publikacji: 2010-06-01 13:48:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Szymaszek Grzegorz (2010_IV_Szymaszek_Grzegorz.pdf - 682.599 KB)
Data publikacji: 2010-06-01 14:11:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Wojniak Edward (2010_IV_Wojniak_Edward.pdf - 762.328 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 08:42:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Koper Natalia (2010_IV_Koper_Natalia.pdf - 701.146 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 08:48:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Korbaś Renata (2010_IV_Korbas_Renata.pdf - 719.88 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 09:04:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Stańczyk Małgorzata (2010_IV_Stanczyk_Malgorzata.pdf - 810.133 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 09:15:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Stańczyk Stanisław (2010_IV_Stanczyk_Stanislaw.pdf - 779.66 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 09:25:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Studziżór Marzena (2010_IV_Studzizor_Marzena.pdf - 695.111 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 09:36:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Klimczak Ewa (2010_IV_Klimczak_Ewa.pdf - 708.096 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 10:27:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Wojtyś Beata (2010_IV_Wojtys_Beata.pdf - 703.104 KB)
Data publikacji: 2010-06-02 10:30:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Belon Zdzisława (2010_IV_Belon_Zdzislawa.pdf - 790.572 KB)
Data publikacji: 2010-06-07 11:27:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl