Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 21 kwietnia 2010 r. Nr 65, poz. 405)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 13 MAJA 2010R.

 O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


SKŁAD OSOBOWY
OBWODOWYCH KOMSJI WYBORCZYCH
POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJUrząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl