Warunki zabudowy

Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów o wydanie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego­ dostępny w zakładce wzory dokumentów

  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego
- II piętro, pokój nr 208 
- 41/ 376 54 03 wew. 13


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl