Za 2010 rok

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 2/2010 (ZAR_2_10_plan_wykorzystania_zasobu_nieruchomosci_2010.rtf - 46.248 KB)
Data publikacji: 2010-02-09 14:54:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
Załącznik do zarządzenia Nr 2/2010 plan wykorzystania nieruchomości 2010 (ZAR_2_10_zal_plan_wykorzystania_zasobu_nieruchomosci_2010.rtf - 452.051 KB)
Data publikacji: 2010-02-09 14:56:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2010 r
Uchwała Nr LVIII/273/10 (2010_uchwala_273.rtf - 91.229 KB)
Data publikacji: 2010-03-11 12:42:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl