Sprawozdanie z roku 2008

Załączone pliki:
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2008r. (pp2008rokzeroweUG_Pacanow_gmina.xls - 605.184 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 12:31:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2008r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl