Rok 2009
Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2009

Załączone pliki:
Uchwała Nr XL/177/09 (2009_uchwala_177.rtf - 167.861 KB)
Data publikacji: 2009-02-10 14:22:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała NR XL/177/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XL/178/09 (2009_uchwala_178.rtf - 8.896 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 08:28:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XL/178/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XL/178/09 (2009_uchwala_178_zal.rtf - 49.805 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 08:34:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2009 rok
Załącznik do uchwały Nr XL/178/09 (2009_uchwala_178_zal_.zip - 220.277 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 08:54:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Harmonogram wydatków w ramach realizacji GPRPA na 2009 rok
Uchwała Nr XL/179/09 (2009_uchwala_179.rtf - 7.884 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 09:07:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XL/179/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr XL/179/09 (2009_uchwala_179_zal.zip - 218.334 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 09:26:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr XL/180/09 (2009_uchwala_180.rtf - 20.963 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 09:37:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XL/180/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie
Uchwała Nr XL/181/09 (2009_uchwala_181.rtf - 5.652 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 09:49:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XL/181/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r.w sprawie uchwalenia cennika opłat na rok 2009 w zakresie usług świadczonych przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
Załącznik do uchwały Nr XL/181/09 (2009_uchwala_181_zal.rtf - 21.421 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 09:56:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Cennik opłat - na rok 2009 - za usługi świadczone przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie
Uchwała Nr XL/182/09 (2009_uchwala_182.rtf - 8.843 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 09:57:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XL/182/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/83/04 RG z dnia 30 stycznia 2004 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Uchwała nr XL/183/09 (2009_uchwala_183.rtf - 6.355 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 10:19:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała nr XL/183/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Książnicach nr ewidencyjny działek 124/4, 313/1
Uchwała Nr XL/184/09 (2009_uchwala_184.rtf - 5.98 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 10:25:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XL/184/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Biskupice
Uchwała Nr XL/185/09 (2009_uchwala_185.rtf - 7.93 KB)
Data publikacji: 2009-02-11 10:34:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XL/185/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr XLI/186/09 (2009_uchwala_186.rtf - 7.118 KB)
Data publikacji: 2009-03-23 10:12:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLI/186/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załączniki do uchwały nr XLI/186/09 (2009_uchwala_186_zal.zip - 230.458 KB)
Data publikacji: 2009-03-23 10:13:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała nr XLI/187/09 (2009_uchwala_187.rtf - 7.164 KB)
Data publikacji: 2009-03-23 10:23:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała nr XLI/187/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań związanych z remontem drogi powiatowej nr 0120T oraz przebudową drogi powiatowej nr 0120T.
Uchwala Nr XLI/188/09 (2009_uchwala_188.rtf - 5.492 KB)
Data publikacji: 2009-03-23 10:51:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwala Nr XLI/188/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanów
Załączniki do uchwały nr XLI/188/09 (2009_uchwala_188_zal.rtf - 2416.682 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:22:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Plan odnowy miejscowości Pacanów
Uchwała Nr XLI/189/09 (2009_uchwala_189.rtf - 5.516 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:28:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLI/189/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
Załącznik do uchwały Nr XLI/189/09 (2009_uchwala_189_zal.rtf - 274.03 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:23:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Przebieg dróg gminnych.
Uchwała Nr XLI/190/09 (2009_uchwala_190.rtf - 12.796 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:36:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLI/190/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r.w sprawie zmiany nazwy dróg gminnych.
Uchwała Nr XLI/191/09 (2009_uchwala_191.rtf - 6.363 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:42:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLI/191/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009 roku sprawie zmiany uchwały Nr XL/178/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009r o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2009 rok.
Uchwała Nr XLI/192/09 (2009_uchwala_192.rtf - 5.375 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:43:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLI/192/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009 w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa położonych w Wójczy na rzecz Gminy Pacanów
Uchwała Nr XLI/193/09 (2009_uchwala_193.rtf - 9.767 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:44:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLI/193/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Słupi i w Caritas Kieleckiej Domu Opieki w Ratajach Słupskich dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
Uchwała Nr XLI/194/09 (2009_uchwala_194.rtf - 6.344 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:45:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLI/194/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Wójczy oznaczonej jako działka nr 222 wraz z 1 budynkiem i działka nr 494/2 o pow. 0,3708 ha na 20 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uchwała Nr XLII/195/09 (2009_uchwala_195.rtf - 53.758 KB)
Data publikacji: 2009-03-26 13:46:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLII/195/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Uchwała Nr XLIII/196/09 (2009_uchwala_196.rtf - 5.038 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 09:10:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/196/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
Uchwała Nr XLIII/197/09 (2009_uchwala_197.rtf - 10.907 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 09:18:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/197/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr XLIII/197/09 (2009_uchwala_197_09_zal.zip - 805.871 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 09:42:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki do uchwały
Uchwała Nr XLIII/198/09 (2009_uchwala_198.rtf - 10.038 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 09:51:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/198/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój
Uchwała Nr XLIII/199/09 (2009_uchwala_199.rtf - 8.831 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:40:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/199/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.
Załącznik do uchwały nr XLIII/199/09 (2009_uchwala_199_zal.rtf - 57.831 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:40:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin wynagradzania nauczycieli
Uchwała Nr XLIII/200/09 (2009_uchwala_200.rtf - 24.169 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:41:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
Uchwała Nr XLIII/201/09 (2009_uchwala_201.rtf - 16.828 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:42:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/201/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów.
Uchwała Nr XLIII/202/09 (2009_uchwala_202.rtf - 5.685 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:43:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/202/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Ratajach Karskich oznaczonej jako działka nr 66/1 wraz z 2 budynkami na 20 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uchwała Nr XLIII/203/09 (2009_uchwala_203.rtf - 9.091 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:44:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/203/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku sprawie zmiany uchwały Nr XL/178/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2009 rok.
Uchwała Nr XLIII/204/09 (2009_uchwala_204.rtf - 7.057 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:44:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/204/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwiecień 2009 W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Załącznik do uchwały nr XLIII/204/09 (2009_uchwala_204_zal.zip - 219.925 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:45:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik
Uchwała Nr XLIII/205/09 (2009_uchwala_205.rtf - 10.444 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:46:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/205/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Pacanów na rzecz Stowarzyszenie „G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania na realizację projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą „ U ŹRÓDEŁ PEŁNEJ MOCY. KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU LGD „G5" GMIN POŁUDNIOWEGO PONIDZIA: NOWEGO KORCZYNA, PACANOWA, SOLCA - ZDROJU, STOPNICY I WIŚLICY"
Uchwała nr XLIII/206/09 (2009_uchwala_206.rtf - 5.898 KB)
Data publikacji: 2009-05-22 11:47:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała nr XLIII/206/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.04.2009 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/187/09 z dnia 12 marca 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań związanych z remontem drogi powiatowej nr 0120T oraz przebudową drogi powiatowej nr 0120T.
Uchwała Nr XLIV/207/09 (2009_uchwala_207.rtf - 9.952 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 09:03:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIV/207/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały nr XLIV/207/09 (2009_uchwala_207_zal.zip - 614.915 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 09:04:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr XLIV/208/09 (2009_uchwala_208.rtf - 6.787 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 09:05:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIV/208/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku
Uchwała NR XLIV/209/09 (2009_uchwala_209.rtf - 6.1 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 09:06:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała NR XLIV/209/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 maja 2009 roku W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (ECB) w celu realizacji projektu: "Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu" oraz wystawy „Bajkowy Świat".
Uchwała Nr XLV/210/09 (2009_uchwala_210.rtf - 9.186 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 10:45:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLV/210/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załączniki do uchwały nr XLV/210/09 (2009_uchwala_210_zal.zip - 611.212 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 10:47:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr XLV/211/09 (2009_uchwala_211.rtf - 6.027 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 10:48:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLV/211/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwiec 2009 r. w sprawie : zabezpieczenia w formie „weksla in blanco" inwestycji jaką jest budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich
Uchwała Nr XLV/212/09 (2009_uchwala_212.rtf - 4.234 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 10:50:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLV/212/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XLV/213/09 (2009_uchwala_213.rtf - 7.198 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 10:51:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLV/213/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
Uchwała Nr XLV/214/09 (2009_uchwala_214.rtf - 5.558 KB)
Data publikacji: 2009-07-06 10:52:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLV/214/09 Rady Gminy w Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2014.
Uchwała Nr XLV/215/09 (2009_uchwala_215.rtf - 5.299 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 08:26:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLV/215/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2008 r.
Załącznik do uchwały nr XLV/215/09 (2009_uchwala_215.zip - 419.195 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 08:27:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik
Uchwała Nr XLV/216/09 (2009_uchwala_216.rtf - 5.533 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 08:28:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLV/216/09 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie za 2008 rok.
Załącznik do uchwały Nr XLV/216/09 (2009_uchwala_216_zal.zip - 667.365 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 08:29:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr XLVI/217/09 (2009_uchwala_217.rtf - 7.946 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 08:30:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVI/217/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr XLVI/217/09 (2009_uchwala_217_zal.zip - 521.871 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 08:32:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr XLVII/218/09 (2009_uchwala_218.rtf - 5.827 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 08:45:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/218/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr XLVII/218/09 (2009_uchwala_218_zal.zip - 490.067 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 08:47:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr XLVIII/219/09 (2009_uchwala_219.rtf - 6.526 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 09:12:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVIII/219/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr XLVIII/219/09 (2009_uchwala_219_zal.zip - 430.53 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 09:14:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr XLVIII/220/09 (2009_uchwala_220.rtf - 6.76 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 09:22:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVIII/220/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
Uchwała Nr XLIX/221/09 (2009_uchwala_221.rtf - 7.08 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 09:37:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/221/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XLIX/222/09 (2009_uchwala_222.rtf - 7.877 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 09:48:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/222/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr Nr XLIX/222/09 (2009_uchwala_222_zal.zip - 791.463 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:36:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr XLIX/223/09 (2009_uchwala_223.rtf - 6.654 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:37:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/223/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLVI/192/09 z dnia 12 marca 2009 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa położonych w Wójczy
Uchwała Nr XLIX/224/09 (2009_uchwala_224.rtf - 7.245 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:38:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/224/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów
Uchwała Nr L/225/09 (2009_uchwala_225.rtf - 11.671 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:39:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L/225/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2009r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr L/225/09 (2009_uchwala_225_zal.zip - 2277.602 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:40:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Uchwała Nr L/226/09 (2009_uchwala_226.rtf - 6.933 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:41:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L/226/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2009r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/198/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój
Uchwała nr L/227/09 (2009_uchwala_227.rtf - 5.74 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:42:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała nr L/227/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2009r w sprawie zabezpieczenia na 2010 rok środków finansowych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych ; Górki - Oblekoń - Smykały, Pacanów ul. Mleczna" w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
Uchwała Nr L/228/09 (2009_uchwala_228.rtf - 5.937 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:43:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L/228/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2009r w sprawie nabycia od Parafii Rzymsko - Katolickiej w Pacanowie nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr L/229/09 (2009_uchwala_229.rtf - 5.83 KB)
Data publikacji: 2009-10-28 12:44:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L/229/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Słupia
Uchwała Nr LI/230/09 (2009_uchwala_230.rtf - 42.386 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 13:50:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy dla Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (ECB) w celu realizacji projektu: "Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu" oraz wystawy „Bajkowy Świat”.
Uchwała Nr LII/231/09 (2009_uchwala_231.rtf - 43.52 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 13:50:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr LII/231/09 (2009_uchwala_231_zal.zip - 55.228 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 13:51:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Załącznik do uchwały Nr LII/231/09
Uchwała Nr LII/232/09 (2009_uchwala_232.rtf - 40.642 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 13:51:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Gminy.
Uchwała Nr LII/233/09 (2009_uchwala_233.rtf - 41.622 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 13:52:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr VI/35/2007 z dnia 23 lutego 2007 r w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Biechowie na działce nr 3223 wraz z 2 budynkami na okres 20 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uchwała Nr LII/234/09 (2009_uchwala_234.rtf - 40.405 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 13:58:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
Załącznik do uchwały Nr LII/234/09 (2009_uchwala_234_zal.rtf - 60.423 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 13:59:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Program Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.
Uchwała Nr LII/235/09 (2009_uchwala_235.rtf - 47.348 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 13:59:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLIX/236/2006 z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Gminy Pacanów”
Uchwała Nr LII/236/09 (2009_uchwala_236.rtf - 45.421 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:00:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany uchwały nr XLI/187/09 z dnia 12 marca 2009r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań związanych z remontem drogi powiatowej nr 0120T oraz przebudową drogi powiatowej nr 0120T.
Uchwała Nr LII/237/09 (2009_uchwala_237.rtf - 43.898 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:01:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zabezpieczenia na 2010 rok środków finansowych na realizację w partnerstwie z powiatem buskim zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 0023T Chmielnik- Maciejowice- Ruda, Nr 0029T Gnojno- Janowice- Balice, Nr 0132T przez wieś Grotniki Duże, Nr 0145T Pacanów Niegosławice Chrzanów, Nr 0093T Szczaworyż¬Kikiów- Zborów, Nr 0105T Stopnica- Oleśnica, Nr 0146T Sieczków- Grzymała, Nr 0860T Kargów- Tuczępy- Dobrów- Grzybów, Nr 0070T Pasturka-Skotniki Dolne¬Skorocice- Łatanice, Nr 0072T Gacki- Gorysławice, Nr 0073T Mozgawa- Koniecmosty¬Stary Korczyn w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008¬2011”.
Uchwała Nr LII/238/09 (2009_uchwala_238.rtf - 44.128 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:01:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie przystąpienia Gminy Pacanów do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Rybacka pn. „LGR Świętokrzyski Karp”;
Uchwała Nr LIII/239/09 (2009_uchwala_239.rtf - 46.08 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:03:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr LIII/239/09 (2009_uchwala_239_zal.zip - 56.299 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:05:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Załącznik do uchwały Nr LIII/239/09
Uchwała Nr LIII/240/09 (2009_uchwala_240.rtf - 46.934 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:05:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXIX/125/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 maja 2008r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji wspólnej inwestycji.
Uchwała Nr LIII/241/09 (2009_uchwala_241.rtf - 45.315 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:06:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów".
Uchwała Nr LIII/242/09 (2009_uchwala_242.doc - 42.613 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:11:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rataje Słupskie
Załącznik do uchwały Nr LIII/242/09 (2009_uchwala_242_zal_uchwala.doc - 3.492 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:12:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała nr 1/09 Zebrania Wiejskiego sołectwa Rataje Słupskie z dnia 08 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rataje Słupskie
Załącznik do uchwały Nr LIII/242/09 Plan Odnowy (2009_uchwala_242_plan_odnowy.rtf - 680.448 KB)
Data publikacji: 2009-12-11 14:13:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Załącznik do uchwały Nr LIII/242/09 Plan Odnowy
Uchwała Nr LIV/243/09 (2009_uchwala_243.rtf - 29.184 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:02:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr LIV/244/09 (2009_uchwala_244.rtf - 41.472 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:17:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr LIV/245/09 (2009_uchwala_245.rtf - 100.864 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:18:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr LIV/246/09 (2009_uchwala_246.rtf - 37.888 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:23:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
Załączniki do uchwały Nr LIV/246/09 (2009_uchwala_246_zalaczniki.zip - 26.475 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:23:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Załączniki do uchwały Nr LIV/246/09
Uchwała Nr LIV/247/09 (2009_uchwala_247.rtf - 26.624 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:24:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2010 r.
Załączniki do uchwały Nr LIV/247/09 GPPiRPAorazPN (2009_uchwala_247_GPPiRPAorazPN.rtf - 54.784 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:26:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PACANÓW NA ROK 2010
Załączniki do uchwały Nr LIV/247/09 harmonogram (2009_uchwala_247_GPPiRPAorazPN_harmonogram.rtf - 58.368 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:27:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Harmonogram wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
Załączniki do uchwały Nr LIV/247/09 harmonogram z paragrafami (2009_uchwala_247_GPPiRPAorazPN_harmonogram_paragrafy.rtf - 61.44 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:28:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Harmonogram wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok w rozbiciu na poszczególne paragrafy.
Uchwała Nr LIV/248/09 (2009_uchwala_248.rtf - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:28:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.
Załącznik do uchwały Nr LIV/248/09 regulamin (2009_uchwala_248_regulamin_wynagradzania.rtf - 84.48 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:29:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
Uchwała Nr LIV/249/09 (2009_uchwala_249.rtf - 59.755 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:40:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.
Uchwała Nr LIV/250/09 (2009_uchwala_250.rtf - 57.523 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:40:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.
Uchwała Nr LIV/251/09 (2009_uchwala_251.rtf - 50.688 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:41:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów
Uchwała Nr LIV/252/09 (2009_uchwala_252.rtf - 44.032 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:42:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr LIV/253/09 (2009_uchwala_253.rtf - 28.16 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:44:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego - gabinet stomatologiczny, stanowiącego własność Gminy Pacanów położonego przy ulicy Dr. Antoniego Gałązki Nr 11 w Pacanowie.
Uchwała Nr LIV/254/09 (2009_uchwala_254.rtf - 61.064 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:44:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie: zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów
Uchwała Nr LIV/255/09 (2009_uchwala_255.rtf - 31.744 KB)
Data publikacji: 2009-12-14 14:45:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany uchwały Nr XL/178/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2009 rok.
Uchwała Nr LV/256/09 (2009_uchwala_256.rtf - 46.08 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:14:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok.
Załączniki do uchwały Nr LV/256/09 (2009_uchwala_256_zalaczniki.zip - 78.852 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:15:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Załączniki do uchwały Nr LV/256/09
Uchwała Nr LV/257/09 (2009_uchwala_257.rtf - 45.612 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:22:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Ratajach Słupskich , Ratajach Karskich.
Uchwała Nr LV/258/09 Program Azbest (2009_uchwala_258_program_azbest.rtf - 28.16 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:24:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015"
Załączniki do uchwały Nr LV/258/09 program azbest (2009_uchwala_258_zalacznik_program_azbest.rtf - 185.543 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:26:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY PACANÓW NA LATA 2010-2015
Uchwała Nr LV/259/09 (2009_uchwala_259.rtf - 92.16 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:27:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany uchwały LIV/245/09 z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr LV/260/09 (2009_uchwala_260_GPPiRPAorazPN.rtf - 28.16 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:29:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wsprawie zmiany uchwały Nr XL/178/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2009 rok.
Załącznik do uchwały Nr LV/260/09 (2009_uchwala_260_GPPiRPAorazPN_harmonogram_paragrafy.rtf - 60.416 KB)
Data publikacji: 2010-01-04 11:30:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Harmonogram wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok w rozbiciu na poszczególne paragrafy

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl