Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 


Załączone pliki:
Uchwała Nr XVI/94/19 (2019_uchwala_94.pdf - 1254.536 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:19:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020-2025

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl