Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 


Załączone pliki:
Uchwała Nr LX/322/18 (2018_uchwala_322.PDF - 2290.892 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 07:32:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl