Działalność gospodarcza

 

Rodzaj Sprawy:

Działalność gospodarcza (wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie)

 

Miejsce załatwienia sprawy :

-     Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

-   Parter, pokój nr 106

-   tel. 41/ 376 54 03 wew. 26

 

Wymagane dokumenty:

-         wniosek CEiDG1

 

Termin załatwienia sprawy:

-         do 2 dni.

 


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku - 19 listopada 1999r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. 2013, poz. 672 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257)


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl