Podatek rolny

Wysokość podatku rolnego ustalono na podstawie złożonej informacji w sprawie podatku rolnego oraz danych z ewidencji gruntów i budynków. 

Zgodnie z art. 21 par. 1  pkt 2 Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( zmiana powierzchni, sposobu użytkowania, sprzedaż) oraz o zmianie miejsca zamieszkania podatnik jest zobowiązany powiadomić Urząd Miasta i Gminy Pacanów - Referat Podatków, pok. nr 8 w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 Załączone pliki
2015_uchwala_76_zal_NRL_1.docZałącznik do uchwały Nr XVII/76/15 (2015_uchwala_76_zal_NRL_1.doc - 77.824 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 14:06:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór formularza I NRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2018_uchwala_15.pdfUchwała Nr III/15/18 (2018_uchwala_15.pdf - 135.832 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 13:43:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2018 poz. 4376 z dnia 12.12.2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl