Stawki za odpady stałe i ciekłe

 

 

 


Załączone pliki:
Uchwała Nr XI/65/11 (2011_uchwala_65.pdf - 356.652 KB)
Data publikacji: 2011-07-14 12:04:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli neiruchomosci za wywóz i unieszkodliwanie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl