Protokoły z posiedzeń Rady Gminy

 

Protokoły z obrad sesji Rady udostępniane są do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.15 do 15.15

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl