Budżet 2007
Uchwała budżetowa wraz z załącznikami


Załączone pliki
2007_uchwala_30.rtfUchwała budżetowa 2007 (2007_uchwala_30.rtf - 12.106 KB)
Data publikacji: 2007-02-08 14:20:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pacanów na 2007r.
2007_UB_zal_1.xlsZałącznik nr 1 (2007_UB_zal_1.xls - 29.696 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 08:30:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dochodyy budżetu gminy
2007_UB_zal_2.xlsZałącznik nr 2 (2007_UB_zal_2.xls - 30.208 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:05:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wydatki budżetu gminy
2007_UB_zal_3.xlsZałącznik nr 3 (2007_UB_zal_3.xls - 23.04 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:05:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Limity wydatków na wiloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
2007_UB_zal_4.xlsZałącznik nr 4 (2007_UB_zal_4.xls - 18.432 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:10:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Przychodu budżetu
2007_UB_zal_5.xlsZałącznik nr 5 (2007_UB_zal_5.xls - 16.896 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:12:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dochody i wydatki związane z reazliacją zadań z zakresu administracji rządowej i inych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.
2007_UB_zal_6.xlsZałącznik nr 6 (2007_UB_zal_6.xls - 16.384 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:13:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Plan przychodów i wydatków zakałdu budżetowego oraz dochodów własnych i wydatków dochodów własnych na 2007r.
2007_UB_zal_7.xlsZałącznik nr 7 (2007_UB_zal_7.xls - 15.872 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:14:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dotacje podmiotowe na 2007r.
2007_UB_zal_8.xlsZałącznik nr 8 (2007_UB_zal_8.xls - 15.36 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:15:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dotacje celowe na zadnia własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.
2007_UB_zal_9.xlsZałącznik nr 9 (2007_UB_zal_9.xls - 16.384 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:16:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Godpodarki Wodnej
2007_prognoza długu.xlsPrognoza długu (2007_prognoza długu.xls - 22.016 KB)
Data publikacji: 2007-02-13 09:17:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Prognoza długu na rok 2007 i lata następne

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl