Robert Cybulski
Oświadczenia majątkowe

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe 2006 Cybulski Robert (2006_Cybulski_Robert.pdf - 203.167 KB)
Data publikacji: 2007-02-02 13:41:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2006 rok
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok Cybulski Robert (07_IV_Cybulski_Robert.pdf - 206.265 KB)
Data publikacji: 2007-07-02 09:42:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe
Informacja o zatrudnieniu małżonka lub o zmianie stanowiska pracy przez małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Pacanów_Cybulska Elżbieta (07_IX_Cybulski_Robert.pdf - 36.821 KB)
Data publikacji: 2008-01-08 10:22:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Informacja złożona przez radnego Roberta Cybulskiego
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok Cybulski Robert (2008_IV_Cybulski_Robert.pdf - 355.19 KB)
Data publikacji: 2008-11-06 09:41:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok Cybulski Robert (09_Cybulski_Robert.pdf - 358.542 KB)
Data publikacji: 2009-07-14 11:51:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Cybulski Robert (2010_IV_Cybulski_Robert.pdf - 1027.089 KB)
Data publikacji: 2010-07-19 11:25:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Oświadczenie majątkowe 2010 rok Cybulski Robert (2010_IX_Cybulski_Robert.pdf - 1110.887 KB)
Data publikacji: 2010-11-23 12:33:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji RG

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl