Wzory dokumentów
Wnioski i formularze w formacie *.rtf lub *.pdf

Załączone pliki:
Wniosek o nadanie numeru budynku (wz22_wn_na_nu_buD.rtf - 5.409 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 19:18:02 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Zgłoszenie budowy przyłącza (wz52.rtf - 5.954 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:03:58 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Wniosek o aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wz58.rtf - 3.727 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:09:12 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wz63.rtf - 8.066 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:11:41 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wz64.rtf - 5.831 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:13:47 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wniosek.rtf - 22.943 KB)
Data publikacji: 2004-04-14 20:20:50 Redaktor: Stanisław Stańczyk
Opis: Wniosek
Wzór wniosku o wydruk / udostępnienie aktu normatywnego lub innego aktu prawnego (wniosek_o_wydruk_aktu_normatywnego.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2012-12-15 08:05:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór wniosku o wydruk / udostępnienie aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego projekt podziału nieruchomości (Wniosek_podzial_nieruchomosci.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2014-06-24 12:16:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomosci (wniosek_o_zatwirdzenie_podzialu.doc - 20.992 KB)
Data publikacji: 2014-09-12 13:41:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
Wniosek_zgloszenia_przydomowej_oczyszczalni_sciekow (Wniosek_zgloszenia_przydomowej_oczyszczalni_sciekow.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 10:09:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wniosek_zgloszenia_przydomowej_oczyszczalni_sciekow
Wniosek_o_dofinansowanie_usuniecia_azbestu_nowy (Wniosek_o_dofinansowanie_usuniecia_azbestu_nowy.docx - 15.77 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 10:10:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wniosek_o_dofinansowanie_usuniecia_azbestu_nowy
Wniosek_o_sporzadzenie_zagraniczego_aktu_urodzenia (Wniosek_o_sporzadzenie_zagraniczego_aktu_urodzenia.pdf - 790.252 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 10:49:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_o_sporzadzenie_zagraniczego_aktu_urodzenia
Podanie_o_skrocenie_terminu_slubu (Podanie_o_skrocenie_terminu_slubu.pdf - 388.653 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 11:59:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Podanie_o_skrocenie_terminu_slubu
Wniosek_o_sporzadzenie_zagranicznego_aktu_malzenstwa (Wniosek_o_sporzadzenie_zagranicznego_aktu_malzenstwa.pdf - 1217.693 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 12:03:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_o_sporzadzenie_zagranicznego_aktu_malzenstwa
Wzór umowy dzierżawy (umowa_dzierzawy_do_wydruku.doc - 42.496 KB)
Data publikacji: 2016-02-16 10:44:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: druk
Wzór zgłoszenia pobytu stałego (Wzor_zgloszenia_pobytu_stalego.pdf - 588.866 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 09:08:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór
Wzór zgłoszenia pobytu czasowego (Wzor_zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf - 538.711 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 09:08:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór
Wzór wymeldowania z miejsca stałego pobytu (Wzor_zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_stalego_pobytu.pdf - 69.153 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 09:09:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór
Wzór wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (Wzor_zgłoszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_czasowego.pdf - 478.492 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 09:09:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór
Wniosek_o_medal_zlote_gody (Wniosek_o_medal_zlote_gody.PDF - 58.881 KB)
Data publikacji: 2018-03-09 10:41:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_o_medal_zlote_gody
Wniosek_udostepnienie_danych (Wniosek_udostepnienie_danych.doc - 54.272 KB)
Data publikacji: 2018-10-26 11:19:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_udostepnienie_danych
Wniosek_o_wydanie_aktu_urodzenia (Wniosek_o_wydanie_aktu_urodzenia.doc - 91.648 KB)
Data publikacji: 2018-10-26 11:20:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_o_wydanie_aktu_urodzenia
Wniosek_o_wydanie_aktu_zgonu (Wniosek_o_wydanie_aktu_zgonu.doc - 92.16 KB)
Data publikacji: 2018-10-26 11:20:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_o_wydanie_aktu_zgonu
Wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_malzenstwa (Wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_malzenstwa.doc - 89.088 KB)
Data publikacji: 2018-10-26 11:21:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_malzenstwa
Formularze_mlodociani_pracownicy (Formularze_mlodociani_pracownicy.zip - 238.072 KB)
Data publikacji: 2019-01-09 10:49:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Formularze_mlodociani_pracownicy
Zgloszenie zamiaru usuniecia drzewa osoby fizyczne (Zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa_osoby_fizyczne.docx - 32.495 KB)
Data publikacji: 2019-01-29 10:51:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Wniosek_rozgraniczenie_nieruchomosci (Wniosek_rozgraniczenie_nieruchomosci.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 11:45:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek_rozgraniczenie_nieruchomosci
Wniosek o warunki zabudowy (2019_Wniosek_o_WZiZT.doc - 97.28 KB)
Data publikacji: 2019-06-07 14:13:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wniosek o warunki zabudowy
Wniosek o wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej (Wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc - 125.44 KB)
Data publikacji: 2019-09-16 12:10:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Wniosek na oproznianie zbiornikow bezodplywowych (Wniosek_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych.doc - 37.376 KB)
Data publikacji: 2019-09-16 12:14:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Uchwała Nr VI/47/19 (2019_uchwala_47.pdf - 1370.309 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:50:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 914 z dnia 19.02.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl