Rok 2006
Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2006

Załączone pliki:
Uchwała Nr XLII/216/06 (2006_uchwala216.rtf - 161.285 KB)
Data publikacji: 2006-02-13 12:17:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLII/216/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2006 rok.
Uchwała budżetowa (2006_uchwala217.rtf - 45.138 KB)
Data publikacji: 2006-02-13 12:32:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLII/217/06 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006
Uchwała Nr XLII/218/06 (2006_uchwala218.rtf - 29.779 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 09:50:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLII/218/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2006 rok
Załącznik do uchwały nr XLII/218/06 (zal_2_uchwała218.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 10:27:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2006 roku.
Uchwała Nr XLII/219/06 (2006_uchwala219.rtf - 7.054 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 10:39:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała XLII/219/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz instytucji kultury -Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów
Uchwała Nr XLII/220/06 (2006_uchwala220.rtf - 6.308 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 10:42:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLII/220/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 31 stycznia 2006r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/83/04 RG Pacanów, z dnia 30 stycznia 2004 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Uchwała Nr XLII/221/06 (2006_uchwala_221.rtf - 5.945 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 10:44:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLII/221/06 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zamiany nieruchomości
Uchwała Nr XLIII/222/06 (2006_uchwala222.rtf - 15.222 KB)
Data publikacji: 2006-02-28 09:20:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/222/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Uchwała Nr XLIII/223/06 (2006_uchwala223.rtf - 7.518 KB)
Data publikacji: 2006-02-28 09:39:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIII/223/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/217/06 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 31 stycznia 2006r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
Uchwała Nr XLIV/224/06 (2006_uchwala224.rtf - 7.053 KB)
Data publikacji: 2006-03-30 09:32:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIV/224/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Pacanów.
Uchwała Nr XLIV/225/06 (2006_uchwala225.rtf - 6.648 KB)
Data publikacji: 2006-03-30 09:33:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIV/225/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 marca 2006r.w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta Gminy Pacanów.
Uchwała Nr XLVII/226/06 (2006_uchwala226.rtf - 4.936 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:23:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/226/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2006r.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
Uchwała Nr XLVII/227/06 (2006_uchwala227.rtf - 6.147 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:24:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/227/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia dziatek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we wsi Kwasów nr 203/9, 201/5, 205/58, 210/2, 205/3 na rzecz Gminy Pacanów
Uchwała Nr XLVII/228/06 (2006_uchwala228.rtf - 5.578 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:25:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/228/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2006r. W sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXII/171/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie nabycia od GSSCH w Pacanowie nakładów budowlanych na dziatkach będących własnością Gminy Pacanów w zamian za zadłużenia z tytułu należności podatkowych
Uchwała Nr XLVII/229/06 (2006_uchwala229.rtf - 6.251 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:26:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/229/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie.
Załącznik do uchwały Nr XLVII/229/06 (2006_statut_GBP.rtf - 40.459 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:28:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
Uchwała Nr XLVII/230/06 (2006_uchwala230.rtf - 6.169 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:30:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/230/06 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy dla Stowarzyszenia GLKS „Zorza- Tempo" w Pacanowie w celu realizacji zadania: Rozbudowa stadionu piłkarskiego w Słupi.
Uchwała Nr XLVII/231/06 (2006_uchwala231.rtf - 6.582 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:31:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/231/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/214/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia Gminy Pacanów
Uchwała Nr XLVII/232/06 (2006_uchwala232.rtf - 7.117 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:32:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/232/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XTV/76/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XLVII/233/06 (2006_uchwala233.rtf - 6.186 KB)
Data publikacji: 2006-05-05 14:32:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVII/233/06 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy dla: Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów w celu realizacji: Projektu aktywizacji gospodarczej mieszkańców Gminy Pacanów i zmiany profilu gospodarczego gminy wiejskiej na gminę turystyczną „Pacanów - bajkowa stolica dzieci i młodzieży", w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Uchwała Nr XLVIII/234/06 (2006_uchwala234.rtf - 6.604 KB)
Data publikacji: 2006-06-06 11:54:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLVIII/234/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2006 rok
Załącznik do uchwały Nr XLVIII/234/06 (zal_uchwala234.zip - 295.337 KB)
Data publikacji: 2006-06-06 12:03:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/234/06
Uchwała Nr XLIX/235/06 (2006_uchwala235.rtf - 7.651 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:10:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/235/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Słupi i w Caritas Kielecki Domu Opieki w Ratajach Słupskich dla przeprowadzenia wyborów do organów gminy.
Uchwała Nr XLIX/236/06 (2006_uchwala236.rtf - 6.833 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:11:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/236/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Gminy Pacanów.
Uchwała XLIX/237/06 (2006_uchwala237.rtf - 5.535 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:13:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/237/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XL/208/05 z dnia 28 listopada 2005 roku dotyczącej uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów.
Załącznik do uchwały Nr XLIX/237/06 (zal_uchwala237.rtf - 14.231 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:16:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Rozdział V ,,Warunki przyłączenia do sieci" załącznika do uchwały Nr XL/208/05 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 listopada 2005
Uchwała Nr XLIX/238/06 (2006_uchwala238.rtf - 6.291 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:18:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/238/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu dla Urzędu Gminy w Pacanowie.
Załącznik do uchwały Nr XLIX/238/06 (zal_uchwala238.rtf - 21.075 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:19:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Statut Urzędu Gminy Pacanów
Uchwała Nr XLIX/239/06 (2006_uchwala239.rtf - 6.835 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:21:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/239/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Załącznik do uchwały Nr XLIX/239/06 (zal_uchwala239.rtf - 26.306 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:22:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Program gospodarowania mieskaniowym zasobem Gminy Pacanów
Uchwała Nr XLIX/240/06 (2006_uchwala240.rtf - 6.64 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:24:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/240/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Załączniki do uchwały Nr XLIX/240/06 (zal_uchwala240.zip - 339.427 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:25:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik Nr 1, 4, 4a.
Uchwała Nr XLIX/241/06 (2006_uchwala241.rtf - 18.039 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:27:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/241/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2006r.w sprawie określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
Uchwała Nr XLIX/242/06 (2006_uchwala242.rtf - 6.802 KB)
Data publikacji: 2006-07-17 09:29:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XLIX/242/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie dobrowolnego udziału mieszkańców gminy Pacanów w inwestycjach gminnych.
Uchwała Nr L/243/06 (2006_uchwala_243.rtf - 7.097 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:03:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L/243/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 sierpnia 2006r. W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w miejscowości Słupia
Załącznik do uchwały Nr L/243/06 (zal_2006_uchwala243.rtf - 18.332 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:04:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Koszty bezpośrednie zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr L/244/06 (2006_uchwala244.rtf - 39.582 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:06:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L/244/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 sierpnia 2006r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Nr L/245/06 (2006_uchwala245.rtf - 5.472 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:08:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L/245/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 sierpnia 2006 r.w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie
Załącznik do uchwały Nr L/245/06 (zal_2006_uchwala245.rtf - 59.285 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:09:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Statut Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie
Uchwała L/246/06 (2006_uchwala246.rtf - 5.119 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:11:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała L/246/06 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30 sierpnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Podwale, Biskupice, Pacanów.
Uchwała L/247/06 (2006_uchwala247.rtf - 5.697 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:13:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała L/247/06 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30 sierpnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wójczy w drodze pierwszeństwa
Uchwała L/248/06 (2006_uchwala248.rtf - 5.882 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:14:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała L/248/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 sierpnia 2006r W sprawie nieodpłatnego przejęcia dziatki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we wsi Słupia nr 157 na rzecz Gminy Pacanów
Uchwała Nr L/249/06 (2006_uchwala249.rtf - 5.326 KB)
Data publikacji: 2006-09-13 14:17:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L/249/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 sierpnia 2006r W sprawie zobowiązania Wójta Gminy do realizacji inwestycji na rzecz Gminy Pacanów na działce nr 157 położonej w Słupi
Uchwała Nr LI/250/06 (2006_uchwala250.rtf - 7.756 KB)
Data publikacji: 2006-10-28 08:31:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr LI/250/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2006r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Załączniki do uchwały Nr LI/250/06 (zal_uchwala250.exe - 475.913 KB)
Data publikacji: 2006-10-28 08:32:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załćzniki do uchwały
Uchwała Nr LI/251/06 (2006_uchwala251.rtf - 6.465 KB)
Data publikacji: 2006-10-28 08:33:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr LI/251/06Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2006 roku
Uchwała Nr LI/252/06 (2006_uchwala252.rtf - 27.182 KB)
Data publikacji: 2006-10-28 08:34:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr LI/252/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała Nr LI/253/06 (2006_uchwala253.rtf - 5.49 KB)
Data publikacji: 2006-10-28 08:34:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr LI/253/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 września 2006r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Grabowicy na działce nr 154/1 wraz z budynkami na okres 20 lat na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uchwała Nr LII/254/06 (2006_uchwala254.rtf - 6.99 KB)
Data publikacji: 2006-11-03 09:40:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr LII/254/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2006 roku
Uchwała Nr Llll/255/06 (2006_uchwala255.rtf - 6.088 KB)
Data publikacji: 2006-11-03 09:46:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr Llll/255/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Załącznik do uchwały Nr Llll/255/06 (zal_2006_uchwala255.rar - 197.127 KB)
Data publikacji: 2006-11-03 09:47:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki do uchwały Nr Llll/255/06
Uchwała Nr LIII/256/06 (2006_uchwala256.rtf - 6.566 KB)
Data publikacji: 2006-11-03 09:48:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr LIII/256/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 października 2006 r. w uprawie upoważnienia Wójta Gminy Pacanów do udzielenia zabezpieczenia dofinansowania inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie poręczenia weksla ,,In blanco” wystawionego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zorza - Tempo" z siedzibą w Pacanowie.
Uchwała Nr L IV/257/06 (2006_uchwala257.rtf - 12.904 KB)
Data publikacji: 2006-11-03 09:51:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L IV/257/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2006r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Pacanów lub jej jednostkom organizacyjnym
Uchwała Nr L IV/258/06 (2006_uchwala258.rtf - 14.307 KB)
Data publikacji: 2006-11-03 09:53:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr L IV/258/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2006r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
Uchwała Nr I/1/06 (2006_uchwala_1.rtf - 7.003 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 12:53:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/2/06 (2006_uchwala_2.rtf - 7.118 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:02:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Uchwała Nr I/3/06 (2006_uchwala_3.rtf - 7.256 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:03:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego.
Uchwała Nr I/4/06 (2006_uchwala_4.rtf - 6.652 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:04:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rozwoju oraz wyboru jej przewodniczącego.
Uchwała Nr I/5/06 (2006_uchwala_5.rtf - 6.616 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:05:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Socjalnej oraz wyboru jej przewodniczącego.
Uchwała Nr I/6/06 (2006_uchwala_6.rtf - 7.477 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:05:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów.
Uchwała Nr I/7/06 (2006_uchwala_7.rtf - 24.9 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:06:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr I/7/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy Pacanów.
Uchwała Nr I/8/06 (2006_uchwala_8.rtf - 7.959 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:07:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr I/8/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej Rady Gminy Pacanów.
Uchwała Nr II/9/06 (2006_uchwala_9.rtf - 5.483 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:08:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 2 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/246/2006 z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Podwale, Biskupice, Pacanów.
Uchwała Nr III/10/06 (2006_uchwala_10.rtf - 7.34 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:17:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III/11/06 (2006_uchwala_11.rtf - 6.177 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:23:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr III/12/06 (2006_uchwala_12.rtf - 8.377 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 13:28:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III/13/06 (2006_uchwala_13.rtf - 63.852 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 14:13:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr III/14/06 (2006_uchwala_14.rtf - 6.18 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 14:22:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 grudnia 2006r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody pitnej z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec dla Gminy Pacanów oraz Gmin Stopnica i Oleśnica
Uchwała Nr III/15/06 (2006_uchwala_15.rtf - 5.777 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 14:25:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 grudnia 2006r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów
UchwałaNr III/16/06 (2006_uchwala_16.rtf - 10.651 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 14:30:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: UchwałaNr III/16/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 grudnia 2006r.w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Uchwała Nr III/17/06 (2006_uchwala_17.rtf - 5.621 KB)
Data publikacji: 2006-12-19 14:39:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Pacanów miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
Uchwała Nr IV/18/06 (2006_uchwala_18.rtf - 6.497 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 11:55:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Załączniki do uchwały nr IV/18/06 (zal_2006_uchwala_18.exe - 457.351 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 11:56:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki do uchwały nr IV/18/06
Uchwała Nr IV/19/06 (2006_uchwala_19.rtf - 6.243 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 11:57:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.XII.2006r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007
Załącznik do uchwały nr IV/19/06 (zal_2006_uchwala_19.rtf - 11.217 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 11:58:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Program współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.
Uchwała Nr IV/20/06 (2006_uchwala_20.rtf - 8.931 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 11:59:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2006r.w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów.
Załącznik do uchwały Nr IV/20/06 (zal_2006_uchwala_20.rtf - 101.093 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 11:59:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Pacanów
UchwałaNr IV/21/06 (2006_uchwala_21.rtf - 7.438 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 12:00:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: UchwałaNr IV/21/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr III/12/06 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr IV/22/06 (2006_uchwala_22.rtf - 7.595 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 12:01:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr IV/22/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr III/13/06 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr IV/23/06 (2006_uchwala_23.rtf - 6.789 KB)
Data publikacji: 2007-01-10 12:02:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr IV/23/06 Rady Gminy w Pacanowiez dnia 29 grudnia 2006r w sprawie zamiany nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl