w 2005 roku
w 2005 roku

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 1/05 (ZAR_1.rtf - 5.596 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:11:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania samochodu pożarniczego Star A26P016 dla OSP Rataje Karskie w sprawie przekazania samochodu pożarniczego Star A26P016 dla OSP Rataje Karskie
Zarządzenie Nr 2/05 (ZAR_2.rtf - 5.835 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:17:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 02. 02. 2005r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzanego w trybie zapytania o cenę „na dostawę paliw płynnych dla pojazdów bodących w dyspozycji Urzędu Gminy Pacanów "
Załącznik do zarządzenia Nr 2/05 (zał_ZAR_2.rtf - 24.3 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:19:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 3/05 (ZAR_3.rtf - 5.613 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:21:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie powołania członka Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pacanowie
Zarządzenie Nr 4/05 (ZAR_4.rtf - 5.661 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:22:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Zborówku na działce nr 191 o pow. 0.69 ha
Zarządzenie Nr 5/05 (ZAR_5.rtf - 4.943 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:25:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 14.03.2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego „na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sroczków"
Zarządzenie Nr 6/05 (ZAR_6.rtf - 4.754 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:30:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 14 marzec 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
Załączniki do zarządzenia nr 6/05 (zal_ZAR_6.zip - 1110.633 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:38:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Układ wykonawczy budżetu gminy wydatków i dochodów
Zarządzenie Nr 7/05 (ZAR_7.rtf - 6.305 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:41:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
Zarządzenie Nr 8/05 (ZAR_8.rtf - 7.087 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:45:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami , oraz wyznaczenia kalendarza czynności konsultacyjnych
Załącznik do zarządzenia Nr 8/05 (zal_ZAR_8.jpg - 66.625 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:46:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Kalendarz konsultacji
Zarządzenie Nr 9/05 (ZAR_9.rtf - 5.58 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:49:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Załącznik do zarządzenia Nr 9/05 (zal_ZAR_9.jpg - 91.072 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:52:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 10/05 (ZAR_10.rtf - 5.674 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:55:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 06 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów.
Zarządzenie Nr 11/05 (ZAR_11.rtf - 4.192 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 19:57:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 06 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia 8.04.2005r. dniem wolnym od pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów.
Zarządzenie nr 12/05 (ZAR_12_05.rtf - 8.78 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:00:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 15.04.2005r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Załączniki do zarządzenia nr 12/05 (zal_ZAR_12_05.zip - 207.352 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:15:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Zarządzenie nr 13/05 (ZAR_13_05.rtf - 5.686 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:16:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Załączniki do zarządzenia nr 13/05 (zal_ZAR_13_05.zip - 291.243 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:32:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 14/05 (ZAR_14_05.rtf - 8.109 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:36:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Zarządzenie Nr 15/05 (ZAR_15_05.rtf - 4.866 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:37:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25.04. 2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Zborówku na działce nr 191 o pow.0.69ha
Zarządzenie Nr 16/05 (ZAR_16_05.rtf - 41.719 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:39:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 27.04.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 17/05 (ZAR_17_05.rtf - 5.984 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:41:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 29.04.2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „ budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Pacanów - etap II"
Załączniki do zarządzenia nr 17/05 (zal_ZAR_17_05.zip - 288.326 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:47:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Zarządzenie Nr 18/05 (ZAR_18_05.rtf - 4.853 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 08:51:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 12 maja 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ochronę imprezy masowej o nazwie „Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie"
Załącznik do zarządzenia nr 18/05 (zal_ZAR_18_05.zip - 295.281 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:01:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 19/05 (ZAR_19_05.rtf - 6.583 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:10:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 16.05.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Załączniki do zarządzenia nr 19/05 (zal_ZAR_19_05.zip - 153.827 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:11:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 20/05 (ZAR_20_05.rtf - 26.337 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:12:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 16.05.2005r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Zarządzenie Nr 21/05 (ZAR_21_05.rtf - 5.263 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:14:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 31.05.2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.
Załączniki do zarządzenia nr 21/05 (zal_ZAR_21_05.zip - 355.313 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:17:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin konkursu, kryteria oceny i punktacja.
Zarządzenie Nr 22/05 (ZAR_22_05.rtf - 4.81 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:18:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 2.06.2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Oblekoniu na działce nr 368 o pow. 0.18 ha
Zarządzenie Nr 23/05 (ZAR_23_05.rtf - 5.423 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:19:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 13.06.2005 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Pacanów Nr XXX/164/05 z dnia 23 luty 2005 r.
Zarządzenie Nr 24/05 (ZAR_24_05.rtf - 5.351 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:20:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 13.06.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pacanowie
Załącznik do zarządzenia nr 24/05 (zal_ZAR_24_05.zip - 296.707 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:22:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 25/05 (ZAR_25_05.rtf - 9.562 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:23:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 24.06.2005r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie z załącznikiem
Zarządzenie Nr 26/05 (ZAR_26_05.jpg - 99.81 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:27:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z 30.06.2005r. w sprawie przyznania nagród za udział w zawodach sportowo-pożarniczych
Zarządzenie Nr 27/05 (ZAR_27_05.rtf - 5.748 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:29:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 30.06.2005r. w sprawie określania stawki procentowej pierwszej oploty dla „Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej" w Busku Zdroju w związku ze sprzedażą użytkowania wieczystego działek nr 1659,1660,1661 o pow.0.37ha położonych we wsi Pacanów
Zarządzenie Nr 28/05 (ZAR_28_05.rtf - 4.541 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:30:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 30.06.2005r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Pacanów nr XXX/164/05 z dnia 23 lutego 2005r.
Zarządzenie nr 29/05 (ZAR_29_05.rtf - 4.579 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:31:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 07.07.2005 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 30/05 (ZAR_30_05.rtf - 4.358 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:32:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 07.07.2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego na Remont drogi Oblekoń -Podwale we wsiach Rataje Słupskie i Oblekoń
Załącznik do zarządzenia nr 30/05 (zal_ZAR_30_05.zip - 276.201 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:37:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin Komisji Przestargowej
Zarządzenie Nr 31/05 (ZAR_31_05.rtf - 5.474 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:38:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 11.07.2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pacanów
Załącznik do zarządzenia nr 31/05 (zal_ZAR_31_05.zip - 391.32 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:39:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 32/05 (ZAR_32_05.rtf - 11.132 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:51:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 14 lipiec 2005r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załącznik do zarządzenia nr 32/05 (zal3_ZAR_32_05.png - 322.294 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 09:52:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik nr 3
Zarządzenie Nr 33 (ZAR_33._05.rtf - 7.885 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 10:53:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 14.07.2005r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 34/05 (ZAR_34_05.rtf - 8.932 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 10:55:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 01.08.2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu jednostki organizacyjnej podległej Radzie Gminy Pacanów: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
Zarządzenie Nr 35/05 (ZAR_35_05.rtf - 7.499 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 10:56:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 02.08.2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego p. Elżbiety Cybulskiej
Zarządzenie Nr 36/05 (ZAR_36_05.rtf - 6.538 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 09:51:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 02.08.2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego p. Moniki Ratusznik i p. Sylwi Woźniczka
Zarządzenie Nr 37/05 (ZAR_37_05.rtf - 6.187 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 09:54:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Oblekoniu na działce nr 368 o pow.0.18ha
Zarządzenie Nr 38/05 (ZAR_38_05.rtf - 5.772 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 09:56:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 12.08.2005r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót „Odbudowa mostu na Kanale Strumień w ciągu drogi gminnej nr T002754 Zołcza Trzebica w miejscowości Biechów"
Zarządzenie Nr 39/05 (ZAR_39_05.rtf - 4.46 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 09:59:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 22 sierpień 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych
Zarządzenie Nr 40/05 (ZAR_40_05.rtf - 6.061 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 10:01:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 1 września 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
Zarządzenie Nr 41/05 (ZAR_41_05.rtf - 6.148 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 10:03:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 1 września 2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
Załącznik do zarządzenia Nr 41/05 (zal_ZAR_41_05.zip - 223.486 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 10:05:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 42/05 (ZAR_42_05.rtf - 5.202 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 10:07:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 1 września 2005r. w sprawie przyznania nagrody za zajęcie I miejsca w powiatowym konkursie wieńców dożynkowych przeprowadzonym w dniu 30.08.2005r.
Zarządzenie Nr 43/05 (ZAR_43_05.rtf - 6.604 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:19:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 1 września 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 44/05 (ZAR_44_05.rtf - 6.69 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:19:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 8 wrzesień 2005r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 45/05 (ZAR_45_05.rtf - 4.405 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:20:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 8 września 2005r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót „remont elewacji budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pacanowie"
Zarządzenie Nr 46/05 (ZAR_46_05.rtf - 6.086 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:22:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
Załącznik do zarządzenia Nr 46/05 (zal_ZAR_46_05.zip - 370.371 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:25:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 47/05 (ZAR_47_05.rtf - 4.779 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:28:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 21.09.2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego na Zakup kruszywa wraz z dostawą dla Gminy Pacanów
Załącznik do zarządzenia Nr 47/05 (zal_ZAR_47_05.zip - 386.279 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:30:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 48/05 (ZAR_48_05.rtf - 4.572 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:35:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont
Załącznik do zarządzenia Nr 48/05 (zal_ZAR_48_05.zip - 376.252 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:40:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
Zarządzenie Nr 49/05 (ZAR_49_05.rtf - 10.438 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:47:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 29.09.2005r. w sprawie palnowania operacyjnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa panstwa i wczasie wojny
Zarządzenie Nr 50/05 (ZAR_50_05.rtf - 6.022 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:51:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 30 wrzesień 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Załącznik do zarządzenia Nr 50/05 (zal_ZAR_50_05.jpg - 245.951 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:52:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 51/05 (ZAR_51_05.rtf - 5.784 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:54:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 7.10.2005r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót „Remont drogi Oblekoń-Podwale we wsiach Ratuje Słupskie i Oblekoń"
Zarządzenie Nr 52/05 (ZAR_52_05.rtf - 13.262 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 11:57:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 20 października 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu instytucji kultury Gminy Pacanów: Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
Zarządzenie Nr 53/05 (ZAR_53_05.rtf - 5.651 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 12:06:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 21 października 2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne, dziatek nr 660 pow. 0.56 ha, nr 68 o pow. 0.54 ha położonych w Sroczkowie i działek nr 168/1 o pow. 0.69 ha i nr 169 o pow 0.3151 ha położonych w Zołczy Ugorach.
Zarządzenie Nr 54/05 (ZAR_54_05.rtf - 13.818 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 10:53:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 54/05 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok
Załączniki do zarządzenia nr 54/05 (zal_ZAR_54_05.zip - 785.225 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 11:43:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki do projektu budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Nr 55/05 (ZAR_55_05.rtf - 6.543 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:11:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 55/05 z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 56/05 (ZAR_56_05.rtf - 8.036 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:12:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 56/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy w Pacanowie
Zarządzenie Nr 57/05 (ZAR_57_05.rtf - 20.76 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:13:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 57/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wydatków kwalifikowanych do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego
Zarządzenie Nr 58/05 (ZAR_58_05.rtf - 6.291 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:13:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 58/05 z dnia 1 grudnia 2005r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów.
Zarządzenie Nr 59/05 (ZAR_59_05.rtf - 5.547 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:14:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 59/05 z dnia 12.12.2005r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego „ Wykonanie odbudowy odcinka rowu melioracyjnego Nr 22 od oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia wraz z konserwacją rowu opaskowego w obrąbie oczyszczalni"
Załącznik do zarządzenia nr 59/05 (zal_ZAR_59_05.doc - 33.792 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:15:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin działania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 60/05 (ZAR_60_05.rtf - 5.975 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:46:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 60/05 z dnia 22 grudnia 2005r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pieniężnych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania w Kasie Urzędu Gminy w Paca nowie.
Zarządzenie Nr 61/05 (ZAR_61_05.rtf - 5.875 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:48:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 61/05 z dnia 30.12.2005r. w sprawie zabezpieczenia poboru wody oraz sieci wodociągowej na czas budowy wodociągu w miejscowości Sroczków
Zarządzenie Nr 62/05 (ZAR_62_05.rtf - 48.406 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:49:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 62/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 63/05 (ZAR_63_05.rtf - 5.325 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:50:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 63/05 z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie zmian w budżecie gminy
Załącznik do zarządzenia nr 63/05 (zal_ZAR_63_05.zip - 162.859 KB)
Data publikacji: 2006-02-15 12:51:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: załącznik

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl