w 2004 roku
w 2004 roku

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 1/04 (ZAR_1_04.rtf - 5.862 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:51:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Pacanów z dnia 7.01.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Wójczy
Zarządzenie Nr 2/04 (ZAR_2_04.rtf - 5.845 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:51:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 7.01.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oblekoniu
Zarządzenie Nr 3/04 (ZAR_3_04.rtf - 4.915 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:00:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 03 lutego 2004r. w sprawie wykazu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004r.
Zarządzenie Nr 4/04 (ZAR_4_04.rtf - 6.394 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:03:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów, oraz wprowadzenia Regulaminu tej kontroli.
Załącznik do zarządzenia nr 4/04 (zal_ZAR_4_04.zip - 601.784 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:05:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 5/04 (ZAR_5_04.rtf - 5.195 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:06:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
Załączniki do zarządzenia nr 5/04 (zal_ZAR_5_04.zip - 1625.669 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:08:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4
Zarządzenie 6/04 (ZAR_6_04.rtf - 8.204 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:10:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ustalenia budżetów jednostkowych szkół, gimnazjów i przedszkoli na 2004 rok
Zarządzenie Nr 7/04 (ZAR_7_04.rtf - 5.415 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:11:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 8/04 (ZAR_8_04.rtf - 8.934 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:12:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się w wyposażeniu jednostek oświatowych podległych Radzie Gminy Pacanów: Szkoła Podstawowa w Oblekaniu.
Zarządzenie Nr 9/04 (ZAR_9_04.rtf - 4.62 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:13:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia z 6 lutego 2004r.w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży barakowozu
Zarządzenie Nr 10/04 (ZAR_10_04.rtf - 4.965 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:13:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 15 marca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży barakowozu
Zarządzenie Nr 11/04 (ZAR_11_04.rtf - 3.856 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:14:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 22 marca 2004r. w sprawie wszczęcia procedury na przeprowadzenie zamówienia publicznego pod nazwą „ zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą”
Zarządzenie Nr 12/04 (ZAR_12_04.rtf - 5.59 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:15:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 23 marzec 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wynajmu lokalu użytkowego znajdującego się na działce nr 230/1 w Chrzanowie
Załącznik do zarządzenia nr 12/04 (zal_ZAR_12_04.jpg - 98.634 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:16:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin przetargu ustnego
Zarządzenie Nr 13/04 (ZAR_13_04.rtf - 9.256 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:16:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu jednostki organizacyjnej podległej Radzie Gminy Pacanów: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
Zarządzenie Nr 14/04 (ZAR_14_04.rtf - 5.307 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:17:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Załącznik do zarządzenia nr 14/04 (zal_ZAR_14_04.jpg - 58.945 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:18:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik Nr 1
Zarządzenie Nr 15/04 (ZAR_15_04.rtf - 5.041 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:18:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 8 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
Zarządzenie Nr 16/04 (ZAR_16_04.rtf - 4.379 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:19:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego na ochronę imprezy o nazwie „Festiwal Kultury dziecięcej w Pacanowie"
Załącznik do zarządzenia nr 16/04 (zal_ZAR_16_04.zip - 281.732 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:20:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 17/04 (ZAR_17_04.rtf - 6.238 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:21:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 18/04 (ZAR_18_04.rtf - 5.194 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:22:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 11 maja 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 050 000 zł
Załącznik do zarządzenia nr 18/04 (zal_ZAR_18_04.zip - 277.397 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:22:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 19/04 (ZAR_19_04.rtf - 4.988 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:23:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 12 maja 2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Oblekoniu na działkach nr 170/1 o pow. 0.08ha, 170/2 o pow. 0.18 na
Zarządzenie Nr 20/04 (ZAR_20_04.rtf - 6.373 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:24:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 21 maja 2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwiec 2004r.
Załącznik do zarządzenia nr 20/04 (zal1_ZAR_20_04.zip - 200.238 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:25:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik Nr 1
Zarządzenie Nr 21/04 (ZAR_21_04.rtf - 5.906 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:25:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 21maja 2004r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Zarządzenie Nr 22/04 (ZAR_22_04.rtf - 5.493 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:26:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 23/04 (ZAR_23_04.rtf - 5.7 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:27:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Oblekoniu na działkach nr 368 o pow. 0,18ha
Zarządzenie Nr 24/04 (ZAR_24_04.rtf - 6.432 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:27:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.
Załącznik do zarządzenia nr 24/04 (zal_ZAR_24_04.zip - 312.562 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:29:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin konkursu, kryteria oceny i punktacja.
Zarządzenie Nr 25/04 (ZAR_25_04.rtf - 6.726 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:38:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 17.06.2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Ks. Rafała Nowińskiego
Zarządzenie Nr 26/04 (ZAR_26_04.rtf - 6.594 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:39:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy
Zarządzenie Nr 27/04 (ZAR_27_04.rtf - 5.641 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:42:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 29.06.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego „na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pacanów- etap I, dodatkowe przyłącza"
Załącznik do zarządzenia nr 27/04 (zak_ZAR_27_04.zip - 254.834 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:52:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 28/04 (ZAR_28_04.rtf - 5.181 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:55:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 30 czerwiec 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Załącznik do zarządzenia nr 28/04 (zal_ZAR_28_04.jpg - 33.897 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 13:57:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik Nr 1
Zarządzenie nr 29/04 (ZAR_29_04.rtf - 5.728 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 14:00:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na „Odwodnienie gruntów rowami otwartymi oraz rurociągami drenarskimi terenów przyległych do stadionu sportowego w Pacanowie"
Zarządzenie Nr 30/04 (ZAR_30_04.rtf - 6.017 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 14:03:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 08.07.2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Barbary Pawełczyk
Zarządzenie Nr 31/04 (ZAR_31_04.rtf - 6.442 KB)
Data publikacji: 2005-11-14 14:08:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 08.07.2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Renaty Kareta
Zarządzenie Nr 32/04 (ZAR_32_04.rtf - 10.093 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:29:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie przyznania nagród za udział w zawodach sportowo - pożarniczych.
Zarządzenie Nr 33/04 (ZAR_33_04.rtf - 5.952 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:30:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie upoważnienia innej osoby na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Zarządzenie Nr 34/04 (ZAR_34_04.rtf - 3.986 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:32:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 12.07.2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu dla Małych Robót na „Remont Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie"
Zarządzenie Nr 35/04 (ZAR_35_04.rtf - 7.295 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:32:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 12.07.2004r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy
Zarządzenie nr 35/A/04 (ZAR_35A_04.rtf - 20.233 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:33:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie: opłat za przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonanej przed 19 lipca 2004r. na terenie Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 26/04 (ZAR_36_04.rtf - 6.799 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:34:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 37/04 (ZAR_37_04.rtf - 6.676 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:35:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
ZarządzenieNr 38/04 (ZAR_38_04.rtf - 6.647 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:35:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 39/04 (ZAR_39_04.rtf - 6.677 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:36:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Zarządzenie Nr 40/04 (ZAR_40_04.rtf - 4.781 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:37:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 16.08 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr ewid. 162 w Chrzanowie
Załącznik do zarządzenia nr 40/04 (zal_ZAR_40_04.zip - 270.797 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:38:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 41/04 (ZAR_41_04.rtf - 9.525 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:39:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 20.08. 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu jednostek oświatowych podległych Radzie Gminy Pacanów: Szkoła Podstawowa w Zborówku
Zarządzenie Nr 42/04 (ZAR_42_04.rtf - 4.877 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:39:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 9.09.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „remont elewacji budynku Gimnazjum i Szkoly Podstawowej w Pacanowie
Załącznik do zarządzenia nr 42/04 (zal_ZAR_42_04.rtf - 14.215 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:40:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 43/04 (ZAR_43_04.rtf - 4.845 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:41:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 27 września 2004r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udziału w Komisji Przetargowej dla przetargu zbiorczego na zakup wyposażenia klas zerowych realizowanego w ramach PAOW
Zarządzenie Nr 44/04 (ZAR_44_04.RTF - 6.681 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:42:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy
Załączniki do zarządzenia nr 44/04 (zal_ZAR_44_04.zip - 103.989 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:43:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik nr 1 i nr 2
Zarządzenie Nr 45/04 (ZAR_45_04.RTF - 7.571 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:44:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 21 października 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego.
Załącznik do zarządzenia nr 45/04 (zal_ZAR_45_04.zip - 22.464 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:46:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego.
Zarządzenie Nr 46/04 (ZAR_46_04.RTF - 6.495 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:46:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 8.11.2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ,. Wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego Nr 22 od oczyszczalni ścieków w km 0+790- 1+850 w miejscowości Słupia "
Załącznik do zarządzenia nr 46/04 (zal_ZAR_46_04.rtf - 22.163 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:55:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 47/04 (ZAR_47_04.RTF - 7.653 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:56:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok
Załączniki do zarządzenia nr 47/05 (zal_ZAR_47_04.zip - 1551.881 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 14:59:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
Zarządzenie Nr 48/04 (ZAR_48_04.RTF - 6.239 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:00:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 18.11.2004r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na wykonanie „Budowy drogi gminnej na dz. 3900 (dr) położonej w Biechowie nr 1551026"
Zarządzenie Nr 49/04 (ZAR_49_04.RTF - 7.772 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:01:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 24.11.2004r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Pacanów-etap I, dodatkowe przyłącza."
Zarządzenie Nr 50/04 (ZAR_50_04.RTF - 8.019 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:01:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarki finansowej w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
Zarządzenie nr 51/04 (ZAR_51_04.RTF - 6.644 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:02:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 10.12. 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Pacanów
Załączniki do zarządzenia nr 51/04 (zal_ZAR_51_04.rtf - 13.154 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:04:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 52/04 (ZAR_52_04.RTF - 6.683 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:05:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 10.12.2004r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na , remont drogi gminnej (nr ewid grunt 162) w Chrzanowie i ustalenia terminu odbioru drogi
Zarządzenie Nr 53/04 (ZAR_53_04.RTF - 8.123 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:06:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 10.12.2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Anety Ambroży
Zarządzenie Nr 54/04 (ZAR_54_04.RTF - 6.349 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:07:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Załącznik do zarządzenia nr 54/04 (zal_ZAR_54_04.zip - 15.832 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:09:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 55/04 (ZAR_55_04.RTF - 7.081 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:10:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
Załącznik do zarządzenia nr 55/05 (zal_ZAR_55_04.zip - 6.745 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:11:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wykazy nieruchomości przenzaczonych do wynajmu
Zarządzenie Nr 56/04 (ZAR_56_04.RTF - 7.5 KB)
Data publikacji: 2005-11-24 15:13:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pieniężnych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania w Kasie Urzędu Gminy w Pacanowie.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl