w 2002 roku
w 2002 roku.

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 1/02 (ZAR_1_02.rtf - 4.744 KB)
Data publikacji: 2005-11-03 20:03:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 02.01.2002 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont
Zarządzenie 1a/02 (ZAR_1a_02.rtf - 3.722 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:28:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 18.01.2002r w sprawie powołania Komisji odbioru okien na sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Pacanowie.
Zarządzenie Nr 2/02 (ZAR_2_02.rtf - 8.128 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:30:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 11.02.2002 r. w sprawie organizacji i zakresu działania ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Pacanów.
Załącznik do zarzadzenia Nr 2/02 (2002_zarz_2_zal1.exe - 298.362 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:32:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 3/02 (ZAR_3_02.rtf - 10.363 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:35:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Gminnego Komisarza Spisowego z dn. 27.02.2002 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Pacanowie
Zarządzenie Nr 4/02 (ZAR_4_02.rtf - 4.137 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:36:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 07.01.2002r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na transport kruszywa drogowego w roku 2002
Zarządzenie Nr 5/02 (ZAR_5_02.rtf - 3.969 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:38:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 08.03.2002r. w sprawie powołania gminnej komisji d/s rozstrzygania konkursu pt. ,,Ogień woda - dwa żywioły"
Zarządzenie nr 6/02 (ZAR_6_02.rtf - 4.006 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:39:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25.03.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na zakup kruszywa w roku 2002
Zarządzenie nr 7/02 (ZAR_7_02.rtf - 4.453 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:40:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25.03.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na transport kruszywa w roku 2002
Zarządzenie Nr 8/02 (ZAR_8_02.rtf - 6.183 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:44:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Szef Obrony Cywilnej Gminy Pacanów z dnia 05.04.2002 roku.w sprawie przeprowadzenia powiatowych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania
Zarządzenie Nr 9/05 (ZAR_9_02.rtf - 3.892 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:46:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 9.05.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbudowę i modernizację dróg gminnych nr ogłoszenia 17756 w BZP
Zarządzenie Nr 10/02 (ZAR_10_02.rtf - 4.426 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:48:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 26.05.2002 roku w sprawie wyboru komisji do przeprowadzenia przetargu na wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pacanowie
Zarządzenie Nr 10a/02 (ZAR_10a_02.rtf - 3.989 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:49:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 04.06.2002r. w sprawie powołania Komisji do odbioru malowania w budynku Ochotniczej Straty Pożarnej w Ratajach Karskich.
Zarządzenie Nr 11/02 (ZAR_11_02.rtf - 4.58 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:53:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 7.06.2002r. w sprawie zaniknięcia mostu na kanale „Strumień" w ciągu drogi gminnej 1551003.
Zarządzenie Nr 12/02 (ZAR_12_02.rtf - 5.974 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:54:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 11.06.2002r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Pacanów.
Zarządzenie Nr 13/02 (ZAR_13_02.rtf - 4.411 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:55:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 24.06.2002r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia obmiaru powierzchni użytkowej lokali będących własnością Gminy Pacanów.
Zarządzenie Nr 14/02 (ZAR_14_02.rtf - 4.364 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:56:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 06.08.2002 r.w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót: ,,Remont i odbudowę drogi gminnej nr 1551003 Trzebica-Zołcza."
Zarządzenie Nr 15/02 (ZAR_15_02.rtf - 4.77 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:57:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 6.08.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla UG Pacanów"
Zarządzenie Nr 16/02 (ZAR_16_02.rtf - 4.615 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:58:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 6.08.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ,,remont i odbudowę dróg gminnych "
Zarządzenie Nr 17/02 (ZAR_17_02.rtf - 4.636 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 06:59:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 10.08.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ,,dowóz dzieci do szkół, przedszkoli i gimnazjów na terenie Gminy Pacanów"
Zarządzenie Nr 18/02 (ZAR_18_02.rtf - 5.444 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:00:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 4.09.2002r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na ,,remont i odbudowę dróg gminnych"
Zarządzenie Nr 19/02 (ZAR_19_02.rtf - 4.676 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:01:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 04.09.2002r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót „ Zadanie melioracyjne Nr 1 Oblekoń, Podwale, Trzebica".
Zarządzenie Nr 20/02 (ZAR_20_02.rtf - 4.379 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:08:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 10.10.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do odbioru końcowego robót na „remont chodnika" w m. Pacanów
Zarządzenie Nr 21/02 (ZAR_21_02.rtf - 5.389 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:09:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 14.10.2002r. w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego sieci wodociągowej w miejscowościach: Grabowica, Komorów, Karsy Dolne, Żabiec, Kółko Żabieckie; Trzebica - Podwale.
Zarządzenie Nr 22/02 (ZAR_22_02.rtf - 7.491 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:11:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pacanów z dnia 18 października 2002 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń aplikacyjnych temat: "Działanie organów i struktur władzy oraz służb w sytuacji katastrofalnej powodzi" pod kryptonimem "WODA 2002"
Zarządzenie Nr 23/02 (ZAR_23_02.rtf - 5.982 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:12:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 25.10.2002r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na „remont i odbudowę dróg gminnych"
Zarządzenie Nr 24/02 (ZAR_24_02.rtf - 4.751 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:14:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 13.11.2002r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia negocjacji z zachowaniem konkurencji na "dowóz dzieci do szkół, przedszkoli i gimnazjów na terenie Gminy Pacanów"
Zarządzenie Nr 25/02 (ZAR_25_02.rtf - 5.825 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:15:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 23.11.2002r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót na ,,remont i odbudowę dróg gminnych”
Zarządzenie Nr 26/02 (ZAR_26_02.rtf - 5.466 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:17:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pacaniow z dnia 02.12.2002r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania połączonego z głośną próbą syren alarmowych
Zarządzenie Nr 26a/02 (ZAR_26a_02.rtf - 15.172 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:18:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 2.12.2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy i jednostek podległych Radzie Gminy Pacanów.
Zarządzenie Nr 27/02 (ZAR_27_02.rtf - 4.118 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:21:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 09.12. 2002r. w sprawie określenia liczby i powołania zastępcy Wójta Gminy Pacanów.
Zarządzenie Nr 28/02 (ZAR_28_02.rtf - 4.892 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:22:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 20.12.2002r w sprawie bezpłatnego użyczenia na 3 lata części budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Pacanowie wraz z działką nr 1315/2 o pow. 0.27ha.
Zarządzenie Nr 29/02 (ZAR_29_02.rtf - 4.466 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:23:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 20.12.2002r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Chrzanowie na działkach nr 1450, 1451/1, 1451/2 o pow. 4.99ha
Zarządzenie Nr 30/02 (ZAR_30_02.rtf - 5.289 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:24:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 20.12.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 31/02 (ZAR_31_02.rtf - 4.134 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:25:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie - Zakładu Budżetowego
Załącznik do zarządzenie nr 31/02 (zal_z_31.jpg - 77.35 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:30:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 32/02 (ZAR_32_02.rtf - 4.42 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:31:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 31.12.2002r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Pacanowie
Zarządzenie Nr 33/02 (ZAR_33_05.rtf - 4.498 KB)
Data publikacji: 2005-11-04 07:32:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie wykazu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2003r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl