Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków


 Załączone pliki
2017_uchwala_200.pdfUchwała Nr XL/200/17 (2017_uchwala_200.pdf - 4625.159 KB)
Data publikacji: 2017-05-11 09:21:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.1750 dn. 15.05.2017
2017_uchwala_234.pdfUchwała Nr XLVII/234/17 (2017_uchwala_234.pdf - 802.257 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:06:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl